Mintis

Kai žmogus gyvena laive, jis nebemato jūros. Arba, jei jei jis pastebi jūra, ji tėra laivo pagražinimas. Tokia yra dvasios galia. Jūra jam pasirodė sukurta, kad neštų laivą.
Bet jis klysta. Toks skulptorius per akmenį parodė jiema tokį veidą. Bet kitas būtų parodęs kitą veidą. Ir tu tai pats matei iš žvaigždynų: anas – gulbė. Bet kitas ten tau butų parodęs gulinčią moterį. Jis per vėlai atėjo. Mes jau niekados nebeišsivaduosime nuo gulbės. Išgalvota gulbė mus užvaldė.

Mintis tau iš Citadelė (autorius Antuanas de Sent-Egziuperi).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Antuanas de Sent-Egziuperi minčių (48).
Mintis Tau iš Citadelė (28).