Mintis

Nuo tų maldų, aukų nebus padangė soti.
Tu rūpinkis žmonėms kąsnelį patausoti.
Tu šiam pasaulyje negrobk ir nežudyk,
O dėl ano - tvarka, sakau tau. Nešk ąsotį!

Mintis tau iš Rubajatai (autorius Omaras Chajamas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Omaras Chajamas minčių (352).
Mintis Tau iš Rubajatai (352).