Mintis

Beturtis tu, brolau - taip buvo, taip ir bus -
Koks varganas gimei, toks eisi į kapus.
Sakai, užtenka gert, nes jau mirtis už durų.
Bet gersi tu, ar ne - vis tiek tave nubaus.

Mintis tau iš Rubajatai (autorius Omaras Chajamas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Omaras Chajamas minčių (352).
Mintis Tau iš Rubajatai (352).