Mintis

Kas elgės su širdim kaip išminties tarnu -
Neprašvilpė tuščiai gyvenimo dienų.
Arba jis stengėsi pelnyt dangaus malonę,
Arba jis rinkosi ramybę su vynu.

Mintis tau iš Rubajatai (autorius Omaras Chajamas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Omaras Chajamas minčių (352).
Mintis Tau iš Rubajatai (352).