Mintis

Šaltiniai ir žiedai - tarp rojaus želmenų.
Net pragaras ūmai pavirto Edenu.
Ant žydinčios vejos sodinkis skaisčiaveidę
Ir skubinkis apsvaigt nežemišku vynu.

Mintis tau iš Rubajatai (autorius Omaras Chajamas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Omaras Chajamas minčių (352).
Mintis Tau iš Rubajatai (352).