Mintis

Atsidūręs toli nuo Tėvynės, Molis Valentinas stengėsi išsaugoti papročius ir kalbą. Todėl užsidaręs viešbučio kambary gerdavo degtinę ir rusiškai keikdavosi. O kai kinai ateidavo pasižiūrėt, taikydavosi jiems įspirt.

Mintis tau iš Prisimynimai (autorius Juozas Erlickas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Juozas Erlickas minčių (7).
Mintis Tau iš Prisimynimai (7).