Mintis

Ir kai tu duodi, visai nesirūpink sužinoti kam, nes atėjusieji tau pasakys: "Toksai visai nevertas tos dovanos!" Tarsi būtų kalbama apie prekę, kuria pasinaudotum. Netgi tasai, kuris tau niekuo nepasitarnaus dovanomis, kurių galėtum iš jo tikėtis, tau gali pasitarnauti dovanomis, kurias jam įteiksi, nes per jį pasitarnausi Dievui.

Mintis tau iš Citadelė (autorius Antuanas de Sent-Egziuperi).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Antuanas de Sent-Egziuperi minčių (48).
Mintis Tau iš Citadelė (28).