Mintis

Tu žinai, kokia būna vestuvių puota po to, kai ją apleidžia svečiai ir mylimieji. Aušra išryškina netvarką, kurią jie paliko. Sudaužyti ąsočiai, apversti stalai, išblėsusios žarijos – visa išsaugo pėdsakus bruzdesio, kuris sustingo. Bet skaitydamas tuos ženklus, - tarė man tėvas, - tu ničnieko nesužinosi apie meilę.
Rankomis pasverdamas, gręžiodamas Pranašo knygą, - man dar pasakė jis, - gaišdamas laiką piešiniui tyrinėti arba iliustracijų auksui, beraštis praranda esmę, kuri yra ne tuščias daiktas, bet dieviška išmintis. Taip žvakė visai ne vaškas, kuris palieka pėdsakus, o šviesa.

Mintis tau iš Citadelė (autorius Antuanas de Sent-Egziuperi).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Antuanas de Sent-Egziuperi minčių (48).
Mintis Tau iš Citadelė (28).