Mintis

Kur mūsų atvanga, kur atilsio dalia?
Ar gausime nurimt klajonių šių gale?
O, kad galėčiau vėl po daugel amžių
Iš žemės gelmenų išdygti žolele!

Mintis tau iš Rubajatai (autorius Omaras Chajamas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Omaras Chajamas minčių (352).
Mintis Tau iš Rubajatai (352).