Mintis

Nors turtai išminties, dievaž, nepamainys,
Bet vergeta visur - net rojuj - kalinys.
Žibutė vargana žemyn žiedelį lenkia,
O rožė juokiasi: auksinis jos šypsnys.

Mintis tau iš Rubajatai (autorius Omaras Chajamas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Omaras Chajamas minčių (352).
Mintis Tau iš Rubajatai (352).