Mintis

Nebūk godus - tegu širdies negraužia nieks,
Tegu lemties ranka tavęs nebepasieks.
Imk taurę į rankas ir mylimą į glėbį -
Juk visos dienos kaip akimirka pralėks.

Mintis tau iš Rubajatai (autorius Omaras Chajamas).


Mintis Tau iš visų minčių sąrašo (871).
Mintis Tau iš Omaras Chajamas minčių (352).
Mintis Tau iš Rubajatai (352).